Geschiedenis

Al meer dan 75 jaar EHBO in Bergeijk!

Op 23 februari 1948 werd door het Wit – Gele Kruis een propagandavergadering georganiseerd op advies van huisarts  dr. Smulders en mede initiatiefnemer Burgemeester Linders. 
Hieraan namen inwoners van de zelfstandige gemeenten Bergeijk, Riethoven, Westerhoven en Luyksgestel deel. Die datum is ook de oprichtingsvergadering van de vereniging.

Het eerste jaar stond men nog onder “voogdij” van het Wit -Gele Kruis. Vanaf 1949 is de vereniging aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO. 

De eerste cursus werd gegeven door dr. Smulders als docent met behulp van instructeurs en instructrices van de afdeling Valkenswaard. Er waren 60 deelnemers.  Op 12 januari 1949 werden op een feestelijke bijeenkomst de 1e diploma’s van de vereniging uitgereikt aan 57 geslaagden door de burgemeesters van Bergeijk en Westerhoven. 

In 1949 werd Riethoven een zelfstandige vereniging, gevolgd door Westerhoven, Luyksgestel en Borkel en Schaft.  Enkele jaren later krijgen de parochies ’t Loo en de Weebosch ook hun eigen afdeling.

Ondanks de versnippering werd er toch een gezamenlijke cursus gegeven bij Van Gompel op ’t Loo. Aan de cursus, gegeven door dr. Smulders en instructeur J. Adriaanse, nemen alle 3 afdelingen van Bergeijk en Luyksgestel succesvol deel. 

Op 22 oktober 1958 worden de drie afdelingen in Bergeijk weer samengevoegd tot de huidige vereniging onder het eerste voorzitterschap van P. Schellekens (den Opper). 

In 1961 neemt de vereniging afscheid van dr. Smulders, die benoemd wordt tot directeur van de G.G.D. in Breda. Hij wordt opgevolgd door dr. Christiaans die tot en met 2016 arts docent is geweest.

Er werden in de eerste 35 jaar ruim 20 cursussen gegeven en hebben plm. 650 mensen hun EHBO diploma gehaald. 

De cursussen zijn op verschillende locaties gegeven. Begonnen bij Gijsbers – Van Gompel op ’t Hof, zaal Van Gompel op ’t Loo, het BB-lokaal in de Molenakkers en de kantine op ‘t Stoom van DMV-Campina.

Van ’t Stoom ging de vereniging naar de Kattendans. Daar werd ook voor het eerst begonnen met reanimatiecursussen, gegeven door een arts. De instructeurs waren in die tijd daar nog niet voor bevoegd. 

Door terugloop van het aantal leden waren er geen 2 lokalen in de Kattendans meer nodig voor de herhalingslessen. Veel medewerkers van bedrijven onder andere van ’t Stoom, de Ploeg en Nebato die een EHBO diploma hadden konden voortaan via de BHV overdag en onder werktijd hun cursus volgen.

Van de Kattendans is de vereniging verhuisd naar gemeenschapshuis Samen ‘t Loo  waar wij nu onze herhalingslessen en cursussen volgen. Ondanks de terugloop van het aantal leden is de vereniging nog steeds zeer actief bij de vele evenementen in Bergeijk en worden er elk jaar nog meer dan 600 uur vrijwillige hulp verleend bij o.a. sportwedstrijden, carnaval , Zeskamp, schaatsen, enz..